Alper Dizdar’ın yayına hazırladığı “Anaakım Bilime Marksist Müdahaleler (2017)”, bilgi üretiminin bu toplumsal doğasını göz önünde tutarak bilimin farklı dallarını böyle bir eleştiriye tabi tutma çabasıdır. “Anaakım bilim ne demek?”, “Doğa bilimlerinde anaakımdan söz edilebilir mi?”, “Anaakım toplum bilimlerinin toplumsal hareketleri çözümlemesi nasıl eleştirilmeli?” ve benzeri birçok soruyu okuyucunun gündemine taşıyan, tek tek makalelerin yazarlarının bu sorulara yanıtları ve çözümlemeleri yetersiz olsa da sorularıyla okuru bu eleştirel sürece katan, okuru kışkırtıp düşündüren, bilim kurumunu ve bilimsel etkinliği, post-modern ve görececi yaklaşımların tersine, aşağılamaksızın (“science bashing”) eleştirmeye girişen, toplum bilimleri, beşeri bilimler, müzik bilimleri, tarih ve doğa bilimleri gibi geniş bir yelpazede “anaakım” sorunuyla uğraşan okunmaya değer bir kitaptır.

İleri Haber