“İleri Yazılar: Türkiye’nin Laiklik Kavgası”, Türkiye’deki uzun soluklu laiklik tartışmalarının yapıldığı çeşitli konu başlıklarından örnekler sunarak ortaya konulan, güncel Türkiye gerçeklerinin yansıtıldığı ve bunların tartışıldığı bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye siyasal gündeminin temel taşı olan laiklik tartışmalarında Ahmet Cemal, B. Sadık Albayrak, Cenk Saraçoğlu, Doğan Ergün, E. Atilla Aytekin, Ebru Pektaş, Ercan Bölükbaşı, Erkan Baş, Esra Sert, Haluk Yurtsever, Hande Arpat, Korkut Boratav, Metin Çulhaoğlu, Nurettin Abacıoğlu, Onur Emre Yağan, Özgür Savaşçıoğlu’nun yazıları yer almıştır. Can Soyer tarafından derlenen bu çalışma, İleri Yayınları’ndan çıkan ikinci kitaptır.

Kitap, İleri Haber Portalı’nın köşe yazılarından derlenmiştir. Bu açıdan, çalışmada işlenen laiklik konusu aynı zamanda güncel bir Türkiye profili de çizmektedir.

İleri Haber