Lenin 150 yaşında

1917 Ekim’inde Rus işçi sınıfıyla birlikte dünya tarihine kalıcı bir iz bırakan, Marksizme yaptığı katkıyla bu büyük düşünce sistemini yepyeni bir düzleme taşıyan, sosyalizm tarihinin yoksullar için en güvenilir, varsıllar için ise en korkutucu ismi olan Vladimir İlyiç’in 150. yaşını kutluyoruz.

Lenin’i okumak, anlamak ve yeniden üretmek.

Böylesi bir görevin altından kalkmak, kuşkusuz, kolektif bir çabayı gerektirir. Elinizdeki derlemenin niteliği de öncelikle bu kolektivizm ilkesini esas almıştır. Kitap şeklinde basılmış eserlerinin nasıl okunması gerektiğine dair bir kılavuz olmanın yanı sıra, söz konusu eserlerin bugünkü sosyalizm mücadelesine dair neler söylediğini de süzmek ve berraklaştırmak bu derlemenin temel hedeflerinden oldu. Ayrıca derleme, Lenin’i her türlü mitleştirmeden ve ezberden uzak biçimde ele almayı, Lenin’i hem bir düşünür ve kuramcı olarak hem de devrimci ve militan olarak anlamayı ve anlatmayı tercih etti.

Umudumuz, Lenin’i Okuma Kılavuzu’nun, başta ülkemizin işçileri olmak üzere tüm sosyalizm militanlarına yeni zaferlerin yolunu göstermesidir.

Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin,bu yolda hep bizimle olacaktır.

Yayın Adı: Lenin Okuma Kılavuzu
Yayınevi: İleri Kitaplığı
ISBN: 978-605-82779-7-7
Fiyat: 25 TL
Sayfa Sayısı: 200
Boyut: 13×19,5 cm
Yazar: İlke Bereketli, Erkin Özalp, Can Soyer, Engin Deniz, Ebru Pektaş, Sadık Boran, Onur Emre Yağan, Hakan Güneş, Doğan Ergün, Metin Çulhaoğlu, H. Meriç Algün
Editör: Ebru Pektaş
Sayfa Düzeni ve Kapak: Yener Yentek