Karl Marx 203 yaşında!

Avrupa’da dolaşan komünizm hayaletini muştuladığından beri dünyanın her yerinde burjuvazinin yüreğine korku salmaya devam eden büyük devrimci Karl Marx’ın 203. yaşını kutluyoruz. 

Proleter devrimlerinin ve sınıf mücadelesinin büyük teorisyeni, ezilenlerin ve sömürülenlerin tarihsel lideri Karl Marx’ın eseri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sermaye egemenliğinin barbarlığına karşı mücadele eden tüm dünya emekçilerinin temel kaynağıdır.

Yaş günü kutlamasına uygun olarak amacımız, Marx’ın kitap, broşür yahut gazete yazıları olarak yayınlanmış temel eserlerine dair değerlendirmelerden oluşan bu seçki ile hem “Marx’ı okuma” çabasına kılavuzluk etmek hem de söz konusu eserlerin sosyalizm mücadelesinin bugününe dair neler söylediğini süzmek ve berraklaştırmaktır.

Umudumuz, proletaryanın büyük teorisyeni ve devrimcisi Karl Marx’ın 203. yaşına ithaf ettiğimiz bu kolektif çalışmanın, “başka bir dünya” hayalinden vazgeçmeyenlere, işçi sınıfına ve tüm sosyalizm militanlarına yol gösterebilmesidir.

Yayın Adı: Marx Okuma Kılavuzu
Yayınevi: İleri Kitaplığı
ISBN: 978-605-70702-0-3
Fiyat: 32 TL
Sayfa Sayısı: 360
Boyut: 13×19,5 cm
Yazar: Ali Cenk Gedik, Ali Ekber Doğan, Alper Dizdar, Berat Çelikoğlu, Can Soyer, Doğan Ergün, Ebru Pektaş, Ender Helvacıoğlu, Engin Deniz, Hakan Güneş, İlke Bereketli, Kurtul ilenç, Mehmet Karakuş, Metin Çulhaoğlu, Onur Emre Yağan, Sadık Boran, Selin Erhan, Sibel Özbudun, Siyaveş Azeri, Şilan Geçgel
Sayfa Düzeni ve Kapak: Yener Yentek