Türkiye sosyalist hareketinin en bereketli dönemlerinden biri olarak 1980 öncesi dönemde mücadele etmiş, militanlık ve komünizm davasına bağlılığı ile adı saygıyla anılmayı hak eden pek çok devrimci var.

Daha az sayıda da olsa 12 Eylül’den ve likidasyon dalgasından savrulmadan çıkabilmiş sosyalistten bahsetmek mümkün.

Belki daha azı, 90’lı yıllarda “akıntıya karşı” durabilmiş, örgütlü mücadele arayışıyla savunma hattı oluşturabilmiş devrimcilerdir.

Daha da azı, tüm bu engebeleri Marksizmi yeniden üreterek aşanlar; milenyumun dünyasında değişen dönüşene de gözünü açarak yapabilenlerdir. Her zaman en zoru Marksizmi savunmak ama bunu yapabilmek için de onu yeniden üretebilmek, onun “farklı olanla” alışverişini canlı tutabilmektir. Arayışçılık, teorik ihtilalcilik ve direngenlik buradadır. İşte burada sınırlı sayıda komünistten bahsetmek mümkünse, bu isimlerden biri hiç kuşkusuz Haluk Yurtsever’dir.  

Elinizdeki derleme kitap 73. yaşını kutladığımız Haluk Yurtsever’e armağan kitaptır.

Haluk Yurtsever’e armağan kitabımız, Türkiye sosyalist hareketinin neredeyse tümüne sirayet eden “teori ilgisizliğine” karşı bizatihi kendi tarihinden bambaşka örneklerin de olabildiğini gösterebilmek ve günümüz devrimcilerini bir nebze de olsa kuramsal sorumluluklarına davet etmek gayesindedir. 

Bağlantılı olarak özellikle genç kuşak devrimcileri, günümüzün “bilgi bombardımanıyla” malul ve çok karmaşık bir dizi etkenin belirlediği “okumama” ikliminde; karşısındaki dinlememe, fikrini beyan etme dışında bir motivasyon taşımama ortamında, Türkiye’nin Marksist birikimine yönlendirebilmek, elinizdeki kitabın amaçlarından birisidir.

Nice yıllara Haluk Yurtsever, nice yıllara direngen komünist…

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ